Bli medlem

Medlemskontingent 2500,- Inklusive spillrett
Ektefelle/ samboer 2500,- Inklusive spillrett
Ungdom 12-19 år 750,- Inklusive spillrett
Ungdom under 12 år 100,- Inklusive spillrett
Fjernmedlem 750,- Eksklusiv spillrett
Greenfee 300,- pr. dag

Dugnad for medlemmer, 5 timer pr år, for å holde medlemskontingenten lav. Hver time verdsettes til kr 200 (kan kjøpes ut).

For å prøve, kan utstyr lånes. Ballmaskin er satt opp ved driftsbygningen.

Klubben gir opplæring, godkjenner og utsteder golfkortet til nye medlemmer som ikke har kortet fra før.

Vi har tre instruktører i Veien til Golf (VTG).

Golfkort ved egen klubb forlenges ved innbetalt kontingent.

Golf er en sport som passer for alle i alle aldre.

Kontaktpersoner: Gudmund Vatn, tlf 913 57 765 og Bjørn Øydegard, tlf 944 34 133

Vil du bli medlem?
Betal inn din kontigent (se satser over) til kto: 3910.44.83090
Husk å merke med navn, fødselsdato, mobilnummer, fullstedig adresse og epostadresse (hvis du har)!