Om oss

En klubb bygget på fellesskap

Tingvoll Golfklubb ble stiftet 18.mai 2006 og banen er i stadig utvikling. Dette med god hjelp fra ivrige ildsjeler.

TINGVOLL GOLFKLUBB

VISJON: Golf – en folkesport.    MOTTO: kultur – miljø – folkelig

Styret

Leder Klaus Olav Strand Larsen 907 99 939
Nestleder Karen Rakstang 452 40 904
Sekretær Ola Ansgar Løvold 900 87 456
Kasserer /Økonomi Erik Samuelsen 414 43 265
Styremedlemmer Roger Skjegstad  907 36 487
  Anne Nora Torvik Koksvik (Aktivitet) 416 17 725
Varamedlem Svein Ola Flemmen 986 54 133
     
Kontrollkomite Arild Rogne  (Leder) 922 39 150
  Otto Havneraas 915 63 127
  Eirik Oterholm  (Varamedlem) 911 99 865
     
Valgkomite Ola Garthe (Leder) 912 48 893
  Lars Erling Koksvik 926 14 733
  Robert Sylthe  
  Nils Husby  

Styrets mandat

 • Administrasjon av klubben
 • Økonomi og Forsikring
 • Medlemsarkiv
 • Kontakt med NGF
 • Medlemsservice
 • Hjemmeside / Sosial medier
 • Sponsorer
 • Markedsføring

Organisasjon

I tillegg til styret ledes TGK av tre komiteer som står for den daglige driften.

Anleggskomitéen

Det er mange involverte i å holde orden på bane med klipping, gjødsling, merking etc. Vedlikehold og service på maskinparken blir også ivaretatt av en rekke personer. 

Bjørn Øydegard er banesjef og har kontakt mot styret

Aktivitetskomitéen

 • Gudmund Vatn             VTG Kurs
 • Ola Løvold                     Turneringer
 • Alfred Blomsø               Trening
 • Anne Nora Koksvik       Kontakt mot styret


Klubbhuskomitéen
Randi Blekken              Kontakt mot styret

Anleggskomitéens mandat:

 • Vedlikehold og videreutvikling av bane
 • Klubbhus, garasje og utstyr
 • Tilrettelegge treningsområde for VTG

Aktivitetskomitéens mandat:

 • Gjennomføring VTG
 • Juniorer
 • Turneringer
 • Sosiale aktiviteter
 • Utvikle ferdigheter – bruk av PRO

Mandat for klubbhuskomiteen:

 • Drifte klubbhus
 • Kioskdrift
 • Ivareta uteområde
 • Vedlikehold terrrasse

Har du spørsmål om Tingvoll Golfklubb?

Send oss gjerne en henvendelse på e-post eller ring oss på telefon 944 34 133. Vi er tilgjengelige på både e-post og telefon. 

Tingvoll Golfklubb
Øygardsvegen 33, 6670 Øydegård
Tlf: 944 34 133
post@tingvollgolf.no
Org. nr: 993 632 872