Vi oppgraderer fra 6 til 9 hull!

2018 ble et år i utbyggingens tegn. De 3 nye greenene og fairwayene var ferdig til såing da høsten kom, de fleste utslagene var ferdigsnekret og etterfylling av ny bunker-sand påbegynt. Dette betyr at dersom vinteren oppfører seg som den har gjort de siste årene, så vil vi kunne planlegge for festivitas og åpningsturnering i juni 2019!

I tider med overskrifter om store overskridelser, er vi stolte over å kunne presentere et prosjekt som har holdt seg innenfor budsjettrammene. Den eneste budsjettposten som viser en overskridelse er dugnad – der har aktiviteten vært større enn vi våget å håpe på.