Vi oppdaterer hjemmesiden vår …..

Hjemmesiden vår har vært gjennom en renoveringsprosess! De gamle sidene var skrevet i et verktøy som heter Jomla, mens disse nye sidene er produsert i WordPress. Vi er spente på om skiftet av redigeringsprogram vil bety enklere administrasjon og gi oss bedre tid til å presentere klubben og dens aktiviteter på en god måte.