Sparebankstiftelsen Tingvoll – vår viktigste medspiller – med gave på kr. 550 000,-

Sparebankstiftelsen offentliggjorde i dag hvilke prosjekter som var funnet verdig til støtte i 2021, og gledelig nok fikk vår søknad om støtte til kjøp av en arbeidstraktor gjennomslag.

Vi klipper fra nettsiden til Sparebankstiftelsen:

Gavesøkeren skriver: Tingvoll Golfklubb er et idrettslag som har som visjon: Golf – en folkesport. Motto: kultur – miljø – folkelig. Klubben har drift av golfbanen som hovedoppgave, og gjennom den gi egne og gjestende spillere muligheter til å utøve idretten sin i flotte omgivelser. Golf tar ikke hensyn til alder, det er en idrett som kan utøves i alle aldre. Der kan både unge og eldre spille sammen, så vel i selskapsspill som i konkurranse. Klubben har også et sosialt treffsted, klubbhuset. Her er alle velkomne til å slå av en prat, og gjerne ta en kopp kaffe. Dette gjelder ikke bare medlemmer, men alle.Vi søker om støtte til kjøp av traktor til bruk på banen. Tingvoll Golfklubb drives på dugnad. I 2020 har vi registrert 1540 dugnadstimer. Dugnadstimene går i hovedsak til klipping av greener, fairway, rough og stell av bunkere, men også til stell rundt utslagene og nærområdet av, og drift av klubbhuset. I år er det første året vi skal drifte 9-hullsbanen med nytt klippeutstyr fra sesongstart. Det betyr at nesten et årsverk blir gjort på dugnad. 

Gjennom denne gaven har Sparebankstiftelsen vært den utløsende faktor i klubbens planer om oppgradering av klippe og vedlikeholdsutstyret.