Smånytt

Green-keeper
Styret har diskutert vedlikehold av bane og maskinpark. Det har etterhvert vist seg at vedlikehold av spesielt maskinparken vanskelig lar seg realisere kun med dugnad. Med dette som bakgrunn tok styret kontakt med Alf Erik Øydegard. Han har tidligere hatt funksjon som gree-keeper både i Molde og på Røros, og styret er tilfreds med at han sa ja til en deltidsstilling som greenkeeper og baneansvarlig-