Nye impulser? Oppfrisking?

En rekke av våre medlemmer har fått en ny giv på banen etter en leksjon med Alfred denne våren. Hver tirsdag ettermiddag har han vært disponibel for gruppetrening og individuell veiledning. Flere vi har snakket med har gjort betydelige fremskritt etter bare en leksjon.

Alfred gjør dette på dugnadsbasis, og de kr. 400 som deltagerne på leksjonene betaler går uavkortet til klubbkassen. En engangsbetaling på kr. 400 gir deg adgang til alle tirsdagsgruppene utover høsten!  Undervisningen starter opp igjen etter sommerferien. Bestilling av plass skjer til Gudmund Vatn.