Ny leder i klubben!

På et godt besøkt årsmøte 26. februar ble klubbens første kvinnelige leder valgt. Eirik Oterholm hadde informert valgkomiteen om at han ønsket å få avløsning som leder av klubben, men at han gjerne fortsatte i styret som «menig» styremedlem, og dermed var veien åpen for valgkomiteen til å fremme forslag på valg av regionens første, og hittil eneste kvinnelige golfleder.

Gudrun Skjevling gikk i høst fra nestlederjobben ved Tingvoll Videregående over i pensjonistenes rekker.

  •