Lære å spille golf – eller friske opp gamle kunster?

I år har vi ikke satt opp faste kursdatoer. Vi holder VTG-kurs (VeienTilGolf) i samråd med interesserte deltakere. Ønsker du å komme i gang med golf eller bare har lyst til å prøve, så ta kontakt med klubbens VTG-ansvarlig som er Gudmund Vatn. Sammen blir dere enige om datoer som passer. Du kan helt uforpliktende kontakte Gudmund om du ønsker mer info om golf og begynneropplæring i golf. Han treffes på mobilnr  913 57 765.»