Innkalling til årsmøte

Det innkalles med dette til årsmøte i Tingvoll Golfklubb 3. mars kl. 1900 i klubbens lokaler på Øydegard.

Styret foreslår en liten økning av medlemskontingent og greenfee, samt noen endringer vedrørende dugnadsplikten og en tilføyelse i lovene angående underskriftsfullmakt.

Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen
4. Behandle klubbens årsmelding.
5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.
6. Behandle innkomne forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10. Foreta valg.

Forslag som ønskes tatt opp må være styret ved Bjørn Øydegard, tlf 440340133, i hende innen 25.02.2015.