GOLF – GRØNN GLEDE

grnnglede[1]

I Golf – Grønn Glede tilrettelegges golftilbud for personer som av ulike årsaker har et særskilt behov. Formålet er å gi deltagerne mulighet til å drive aktivitet etter egne forutsetninger og ønsker, samtidig som det sosiale aspektet ivaretas.

GOLF – GRØNN GLEDE ER ET INITIATIV FRA NORSKE GOLFKLUBBER OG NGF I SAMARBEID MED:

  • Forsikringsselskapet If
  • Kreftforeningen
  • Mental Helse Norge
  • Diabetesforbundet
  • Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke

HVORFOR GOLF – GRØNN GLEDE?

NGF ønsker å sette fokus på golfens velegnethet som helsebringende aktivitet. De aller fleste kan spille golf. Det er en idrett som man kan starte med tidlig eller sent i livet, og golfens handikapsystem gjør at nybegynnere og etablerte spillere kan ha glede av å spille sammen og konkurrere på like vilkår.

Felles for alle golfspillere er opplevelsen av gleden ved spillet i kombinasjon med en fin naturopplevelse og sosialt samhold. Golf er en idrett der aktiviteten har en moderat intensitet som passer godt i forhold til myndighetenes folkehelseanbefalinger.

I 2012 har det hittil vært 29 golfklubber som har deltatt i Golf – Grønn Glede. På styremøte onsdag 4. juli ble det besluttet at Tingvoll Golfklubb skal sette Grønn Glede-tiltak på aktivitets-listen. Konkret betyr dette at hver tirsdag mellom klokken 1000 og 1400 er banen reservert for Grønn Glede. Dette betyr ikke at andre spillere ikke kan benytte banen i dette tidsrommet, men at Grønn Glede-spillere har fortrinnsrett og forkjørsrett og at andre som eventuelt ønsker å benytte banen i dette tidsintervallet må ta spesielle hensyn og være seg bevisst at de har rett til å benytte banen i reservasjons-tiden kun når dette ikke er til sjenanse for Grønn-Glede-spillere.