En milepel nådd !

17. juli hadde Aura Avis en reportasje om klubben vår. Fra reportasjen har vi sakset:

Ros for anlegget

Banen ligger nydelig til, er solid opparbeidet og får det stellet den skal ha. Golfere fra mange steder i landet er innom Øydegard golfbane for å slå et slag.

– Vi får veldig positive tilbakemeldinger fra besøkende fra det ganske land. Og det er takket være stiftelsen vi greier dette. Vi har ikke stått der vi er uten dem, sier Gudmund Vatn i golfklubben.

Finn Moe Stene fra sparebankstiftelsen foran klippemaskinene. Han er flankert av Gudmund Vatn og Gudrun Skjevling.

Stiftelsen, det er Sparebankstiftelsen Tingvoll. Daglig leder Finn Moe Stene er invitert utover for å se golfklubbens siste ervervelser. Gresset er trimmet på millimeteren alt etter hvor, og det takket være godt utstyr. En gave på 420.000 kroner fra stiftelsen er brukt til innkjøp av en greenklipper og en fairwayklipper – begge levert av HAKO.

Tidligere har det gått med dager til reparasjoner.

– Nå kan vi planlegge klippingen på en helt annen måte enn tidligere i sesongen, da maskiner plutselig har sluttet og virke og det ble reparasjoner i stedet for klipping, sier Vatn.

Takket være stiftelsen

Sparebankstiftelsen har skikkelig slått et slag for golfklubben og dermed også gitt et bidrag til folkehelsen. Til sammen har de støttet Tingvoll golfklubb med rundt en million kroner til utvidelse av banen fra 6 til 9 hull, realisering av klubbhus og to ganger til klippeutstyr.

Medlemmer av dugnadsgjengen tester nyervervelsene.

Klubben er svært takknemlig over støtten og de rause gavene – Spesielt siden det gis til prosjekter basert på frivillig arbeid i lokalsamfunnet.

– At lag og foreninger få en slik støtte er bygdeutvikling, sier Gudrun Skjevling.

Stene synes det er artig å ha bidratt til anlegget at det har blitt et så bra anlegg.

– Folk blir helt forundret over at en liten kommune har en så bra bane, sier Skjevling.

Nærmer seg 85

Golfklubben har 79 medlemmer per i dag, og er dermed ganske nær målet på 85 medlemmer. Et mål de har hatt de siste 6–8 årene.

– Jeg tror vi kanskje når det i år, sier Vatn.

Hvor mange besøkende det er igjennom sesongen er ikke lett å si. En rask kikk i boka viser at det allerede så langt i år, har vært besøk av over hundre ikke-medlemmer. I tillegg rundt 250 egne medlemmer. Tallene kan ganges i alle fall med to, siden mange ikke skriver seg inn i boka men registrerer seg via nettet.