Handicap

 

Banens par er 62. Dette betyr at dersom en 54 handicaper går 18 hull på 62 + 39 = 102 slag, så har vedkommende gått på sitt eget handicap.(tallet 63 er summen av par 3 og par 4 hull, mens tallet 39 er ekstraslag som  fremkommer i gul kollonne etter tallet 54).  Tilsvarende må en 36 handicaper gå 18 hull på 63+22=85 slag for å leve opp til sitt eget handicap. Ett siste eksempel: En 45 handicaper må gå banen på 63+30=93 slag for å leve opp til sitt HC.