Veien til Golf

Nye retningslinjer for nybegynneropplæringen
Norges Golfforbunds styre bestemte den 28. oktober 2009 å innføre nye bestemmelser og retningslinjer for nybegynneropplæring i golf. Den nye malen for nybegynneropplæring trådte i kraft fra januar 2010, og kalles Veien til Golf (VTG). Intensjonen er å gi nye spillere en mest mulig praktisk og positiv tilnærming til golfen.

«Grønt kort» og det gamle «Grønt-kort-kurset»  er historie. Nå må nye spillere ta VTG-opplæring for å kvalifisere seg til Golfkortet. Alle nye spillere får med klubbhandicap 54.

Veien til Golf-kurset
VTG-kurs er på minimum 12 klokketimer hvorav minimum ¾ som praksis på et utendørs golfanlegg. Treningskortet er pensum, og alle punkter på treningskortet skal gjennomføres i praksis. Materiell fra NGF som benyttes er: heftet Veien til Golf (ny utgave av det gule heftet), en illustrert utgave av golfreglene (bobleboka) og regelboken. For barn til og med 12 år skal NGFs materiell Barn & Golf med Golfmerket brukes. For mer informasjon, se NGFs nettsider. Det er ingen obligatoriske prøver, hverken teoretiske eller praktiske. Dersom en spiller ønsker å gjennomføre en prøve, er det selvfølgelig lov. Etter avsluttet og godkjent VTG-kurs, dvs. at alle punktene på treningskortet er gjennomført i praksis, tildeles spilleren klubbhandicap -54. Om bruk av klubbhandicap – følg med på NGF-Nytt. ALLE deltagere får tilbud om oppfølging etter avsluttet VTG-kurs.

Se forøvrig om årets VTG-kurs under aktivitetsfanen.