Organisasjon

TGK ledes av et styre og fire komiteer som står for den daglige driften:
I 2010 så komiteene slik ut:
Organisasjonskomitéen – Svein Ola Flemmen, Bjørn Øydegard, Roger Skjegstad og Gudrun Skjevling
Anleggskomitéen -Knut Albertsen, Tore Skjevling, Alf Erik Øydegard og Gudmund Vatn
Aktivitetskomitéen – Gudrun Skjevling, Marita Kvisvik, Svein Ola Flemmen, Bjørn Øydegard og Gudmund Vatn
Klubbhuskomitéen – oppnevnes i første styremøte etter årsmøtet i 2011.

Organisasjonskomitéens mandat:

 • Administrasjon av klubben
  Post og betaling av regninger mm.
  Medlemsservice.
  Hjemmeside.
 • Sponsorer.
 • Markedsføring.

Anleggskomitéens mandat:

 • Vedlikehold og videreutvikling av bane.
 • Klubbhus, garasje og utstyr.
 • Tilrettelegge treningsområde for VTG

Aktivitetskomitéens mandat:

 • Gjennomføring VTG
  • Juniorer.
  • Turneringer.
 • Sosiale aktiviteter.
 • Utvikle ferdigheter – bruk av PRO

Mandat for klubbhuskomiteen: