Årsmøte

Årsmøte i Tingvoll golfklubb 16.02.2016

Tilstede: 9 stemmeberettigede, 1 ikke-medlem.

  1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Godkjent

  1. Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden. Godkjent

  1. Valgt som: dirigent Gudmund Vatn, referent Gudrun Skjevling, og representanter til å underskrive protokollen Erik Øydegard og Nils Husby

  1. Klubbens årsmelding ble opplest av Gudmund Vatn, og godkjent, med korrigering av en liten «trykkfeil».

  1. Regnskapet ble gjennomgått av Erik Samuelsen. Regnskapet var revidert og funnet i orden. Regnskapet ble godkjent

  1. Det var ingen innkomne saker.

  1. Medlemskontingenten ble vedtatt uendret

  1. Gjennomgang av budsjett ved kasserer /nestleder Svein Ola Flemmen. Budsjettet godkjent med noen små korrigeringer

  1. Organisasjonsplanen godkjent

  1. Valg:

Leder:                                   Bjørn Øydegard (ikke på valg)

Nestleder /Kasserer:       Svein Ola Flemmen (gjenvalgt)

Sekretær:                           Gudmund Vatn (gjenvalgt)

Styremedlemmer:

                                              Eirik Oterholm (ikke på valg).

                                             Erik Samuelsen (gjenvalgt)

                                            Gudrun Skjevling (ikke på valg)

                                            Randi Tøvik (gjenvalgt)

Varamedlem:                  Kirsti Holm (ikke på valg)

Revisor:                            Nils Husby (gjenvalgt)

                                           Anne Grete Øydegard (ikke på valg)

Valgkomite:

                                          Svein Ola Flemmen

                                          Bjørn  Øydegard

                                          Lars Erling Koksvik

Varamedlem valgk.:   Ingrid Øydegard

Øydegard, 16 feb 2016             Gudrun Skjevling, referent

Alf Erik Øydegard (sign)                                              Nils Husby (sign)