Dato for årsmøtet fastsatt

På styremøtet 4. februar ble tid for årsmøte fastsatt til 26. februar kl 1800. Det er ikke endelig bestemt sted for årsmøtet, men styret vil ta standpunkt til enten klubblokalene eller Fjordkroa i god tid før møtet.

Tema som styret var opptatt av foruten planlegging av årsmøtet var fornyelse av maskinparken – utskifting av forurensende dieselklippere med batteridrevne, GPS-styrte robotklippere. Behovet for anskaffelse av en arbeidstraktor med bl.a. sandsprednings- og greenlufteutstyr ble sterkt poengtert. En gruppe som styret har satt ned, har estimert kostnaden ved fornying av maskinparken til kr 2 millioner.