Forfatterarkiv: Eirik Oterholm

Nye impulser? Oppfrisking?

En rekke av våre medlemmer har fått en ny giv på banen etter en leksjon med Alfred denne våren. Hver tirsdag ettermiddag har han vært disponibel for gruppetrening og individuell veiledning. Flere vi har snakket med har gjort betydelige fremskritt etter bare en leksjon.

Alfred gjør dette på dugnadsbasis, og de kr. 400 som deltagerne på leksjonene betaler går uavkortet til klubbkassen. En engangsbetaling på kr. 400 gir deg adgang til alle tirsdagsgruppene utover høsten!  Undervisningen starter opp igjen etter sommerferien. Bestilling av plass skjer til Gudmund Vatn.

Golfklubben holder kurs – de unge kunne hatt verre klasserom

Vi har sakset fra Yngve Lie sin reportasje i Aura Avis:

Nicolai Sylthe svinger kølla, bak Caroline og Emilie Juel. Foto: Yngve Lie

Tre ungdommer svinger køllene på Øydegard golfbane. Jo bedre de får det til, desto artigere er det.

De går golfkurs hos Tingvoll golfklubb, Nicolai Sylthe (11) fra Frei, og søstrene Emilie (15) og Caroline (17) Juel fra Trondheim.

De er der for å lære å spille golf, og banen er klasserommet.– Det er artig å spille når du får det ordentlig til, sier Caroline. En blir bare bedre og bedre jo mer en øver og spiller, og desto artigere blir det. Inneværende uke er de tre på kurs.

Vi lærer regler og hvordan slå, sier Nikolai, og demonstrerer med bøyde knær og rett rygg i vinkel forover.

Kurset med ungdommene er det femte så langt i år, og det er klubben selv som stiller med instruktører

Gudmund Vatn og Gudrun Skjevling har den teoretiske delen, og en banevandring for å bli kjent med banen og hvordan man oppfører seg på den. Så er det dugnad i den praktiske delen. Der har ungdommenes fedre Lars Juel og Robert Sylthe steppet inn.

Jo bedre en blir jo artigere er det, sier Nikolai Sylthe, Emilie  og  Caroline Juel.  Vi har hytte i nærheten og bruker golfbanen. Det er artig og sosialt, sier Juel Kjempesosialt legger han til, og uansett alder. Far hans på over åtti spiller også golf.

En milepel nådd !

17. juli hadde Aura Avis en reportasje om klubben vår. Fra reportasjen har vi sakset:

Ros for anlegget

Banen ligger nydelig til, er solid opparbeidet og får det stellet den skal ha. Golfere fra mange steder i landet er innom Øydegard golfbane for å slå et slag.

– Vi får veldig positive tilbakemeldinger fra besøkende fra det ganske land. Og det er takket være stiftelsen vi greier dette. Vi har ikke stått der vi er uten dem, sier Gudmund Vatn i golfklubben.

Finn Moe Stene fra sparebankstiftelsen foran klippemaskinene. Han er flankert av Gudmund Vatn og Gudrun Skjevling.

Stiftelsen, det er Sparebankstiftelsen Tingvoll. Daglig leder Finn Moe Stene er invitert utover for å se golfklubbens siste ervervelser. Gresset er trimmet på millimeteren alt etter hvor, og det takket være godt utstyr. En gave på 420.000 kroner fra stiftelsen er brukt til innkjøp av en greenklipper og en fairwayklipper – begge levert av HAKO.

Tidligere har det gått med dager til reparasjoner.

– Nå kan vi planlegge klippingen på en helt annen måte enn tidligere i sesongen, da maskiner plutselig har sluttet og virke og det ble reparasjoner i stedet for klipping, sier Vatn.

Takket være stiftelsen

Sparebankstiftelsen har skikkelig slått et slag for golfklubben og dermed også gitt et bidrag til folkehelsen. Til sammen har de støttet Tingvoll golfklubb med rundt en million kroner til utvidelse av banen fra 6 til 9 hull, realisering av klubbhus og to ganger til klippeutstyr.

Medlemmer av dugnadsgjengen tester nyervervelsene.

Klubben er svært takknemlig over støtten og de rause gavene – Spesielt siden det gis til prosjekter basert på frivillig arbeid i lokalsamfunnet.

– At lag og foreninger få en slik støtte er bygdeutvikling, sier Gudrun Skjevling.

Stene synes det er artig å ha bidratt til anlegget at det har blitt et så bra anlegg.

– Folk blir helt forundret over at en liten kommune har en så bra bane, sier Skjevling.

Nærmer seg 85

Golfklubben har 79 medlemmer per i dag, og er dermed ganske nær målet på 85 medlemmer. Et mål de har hatt de siste 6–8 årene.

– Jeg tror vi kanskje når det i år, sier Vatn.

Hvor mange besøkende det er igjennom sesongen er ikke lett å si. En rask kikk i boka viser at det allerede så langt i år, har vært besøk av over hundre ikke-medlemmer. I tillegg rundt 250 egne medlemmer. Tallene kan ganges i alle fall med to, siden mange ikke skriver seg inn i boka men registrerer seg via nettet.

 

Corona Cup – en suksesshistorie……….

I strålende sol og på en velfrisert bane ble siiste konkurransedag i CoronaCup avviklet. Stablefordturneringen er avviklet over 5 søndager, hvor de 3 beste resultatene teller.

Vinner ble Peder Erling Guttormsen, tett fulgt av henholdsvis Endre Roaldset og Nils Husby. På bildet er vinneren plassert i sentrum med Endre Roaldset på sin høyre side og med Nils Husby til venstre.

På avsluttningsdagen fikk Gudrun Skjevling premie for «Longest drive» og Bjørn Øydegard for «Nearest to Pin»!

 

Hole in one !

Rett i "koppen"!

Torsdag 28. mai 2020 ble det arrangert turnering i Seniorgolf på Øydegard Golfbane.

Vi kan gratulere Alf Erik Øydegard med HIO på hull 3.  Dette er første registrerte HIO på vår oppjusterte 9-hullsbane.

Gladmelding

Jubel i taket da Golfklubben fikk melding fra Sparebankstiftelsen Tingvoll ved Finn Moe Stene om at klubben var tildelt 420 000 kr til anskaffelse av klippeutstyr. Nå blir det ny greenklipper. Banekomiteen tar allerede i dag kontakt med leverandør for å avtale detaljer.
Vi har nedslitt utstyr for all klipping av banen, men mest prekært er det for greenene. Det skal bli moro å kunne klippe greenene med nytt moderne utstyr.
Stor takk til Sparebankstiftelsen for denne rause gaven.

Ny leder i klubben!

På et godt besøkt årsmøte 26. februar ble klubbens første kvinnelige leder valgt. Eirik Oterholm hadde informert valgkomiteen om at han ønsket å få avløsning som leder av klubben, men at han gjerne fortsatte i styret som «menig» styremedlem, og dermed var veien åpen for valgkomiteen til å fremme forslag på valg av regionens første, og hittil eneste kvinnelige golfleder.

Gudrun Skjevling gikk i høst fra nestlederjobben ved Tingvoll Videregående over i pensjonistenes rekker.

  •  

Forhåndsomtalen kom i Aura Avis dagen før og Tidens Krav hadde sin reportasje noen dager senere. Lørdag ble banen åpnet for en intern bestball-turnering som ledd i en hygge- og bli-kjent-dag for medlemmer og naboene til golfbanen og søndag kom den offisielle åpningen med ordføreren etterfulgt av åpningsturneringen – med hele 32 startende. Bildene forteller mer enn ord om 2 vellykkede dager som vil bli husket av de som var tilstede!

SanktHans-helga braker det løs!

Utvidelsen av banen vår fra 6 til 9 hull og med en utslagsstruktur som oppgraderer banen til en fungerende par 62 18-hulls bane har lenge vært en drøm.

Arbeidet er nå ferdig og et team fra Golfforbundet har vært her og reslopet banen. Nye slopetabeller er klare til å bli tatt i bruk for første gang, og for å feire utvidelsen har vi offisiell åpningssermoni søndag 23. juni kl 1100 i forbindelse med en åpen turnering med spillere fra mange klubber.

Dagen før – lørdag kl 1200 har vi imidlertid den «virkelige» åpningen – da skal alle vi som har/har hatt et forhold til utvidelsen gjennom medlemskap eller naboskap møtes og feire åpningen

Tingvoll Golfklubb ville sette pris på om våre naboer og tidligere medlemmer kom og delte gleden over nybanen med oss medlmmer over en enkel meny, bestående av pølser og brød, kaffe, kake og vafler. 

Det blir også litt underholdning før vi ca 1 time inn i arrangementet, setter i gang en bestball-turnering for klubbens medlemmer.