Dugnad

Som aktiv medlem må du stille på dugnad 5 timer i året – eller «kjøpe deg fri» med kr. 1.000,-

Ifjor gikk etterstående melding ut til medlemmene. I år er dugnadsplikten redusert til 5 timer, og det vil ganske raskt bli informert om hvilke oppgaver vi må ta på dugnad. De som ikke ønsker å delta på dugnad kan kjøpe seg fri fra dugnadsplikten ved å innbetale kr. 1.000 – dvs. kr. 200 pr. time.

Som dere alle er kjent med har alle en dugnadsplikt på minimum 10 timer pr år. (5 timer fra i år). Dette er en nødvendighet for at banen skal framstå som vi alle ønsker, da alt arbeid som blir gjort ved banen er basert på frivillighet.  Da vi har erfaring med dårlig oppslutning ved dugnadsøktene tidligere, har styret lagt opp til en forhåpentligvis bedre ordning fra i år. Styret vil at dere melder tilbake hva dere kan tenke dere å delta på. Vi har delt oppgavene inn  i følgende områder:

  • steinplukking,
  • solling av sand,
  • raking og stell av bunkere,
  • reparere og oppdatere skilt på banen,
  • støype platt ved garasje,
  • rydding i fjære ved green 2.
  • Vi har også behov for to personer som kan tenke seg å være med å klippe greener og farway.

Ut fra tilbakemeldingene fra dere vil det bli utarbeidet en dugnadsliste med navn, oppdrag og event. tidspunkt. Denne vil dere finne på vår hjemmeside. Den samme lista blir også sendt ut på mail. Steinplukking og solling av sand er det det haster mest med.

Vi har også fått spørsmål om frikjøp av dugnadstimer. Dette er mulig. Hver time er priset til 200 kr, så om noen ønsker å kjøpe seg fri fra dugnad, delvis eller helt må også dette meldes innen overnevnte frist til Gudmund.vatn@neasonline.no.

Stor dugnadsinnsats innleder 2015 sesongen.

I 2014 var et stort antall golfere beskjeftiget med å klargjøre bane og maskinpark til sesongstart og å realisere drømmen om et klubbhus. Klubbhus-prosjektet har endret seg underveis, og består nå av HC-toalett, kjøkkenkrok og oppholdsrom bygd inne i redskaphuset. På langsiden av redskapshuset er det utvendig bygget en stor terrasse hvor man kan nyte en kaffekopp tilberedt inne i kjøkkenkroken. Svein Olav Flemmen har skiftet  spikertelt på Oppdal og har velvillig overlatt det til klubben. Det samme er tilfelle med en arbeidsbrakke som sto på miljøstasjonen i Straumsnes – den er velvilligst overlatt oss av Tingvoll kommune. Stor takk til begge !

Vi håper at rampe opp til toalett og terrasse skal være på plass rundt 1. juni!