Dugnad

Som aktiv medlem må du stille på dugnad 5 timer i året – eller «kjøpe deg fri» med kr. 1.000,-

Ifjor gikk etterstående melding ut til medlemmene. I år er dugnadsplikten redusert til 5 timer, og det vil ganske raskt bli informert om hvilke oppgaver vi må ta på dugnad. De som ikke ønsker å delta på dugnad kan kjøpe seg fri fra dugnadsplikten ved å innbetale kr. 1.000 – dvs. kr. 200 pr. time.

Styret ber om at dere melder tilbake hva dere kan tenke dere å delta på. Vi har delt oppgavene inn  i følgende områder:

  • steinplukking,
  • solling av sand,
  • raking og stell av bunkere,
  • reparere og oppdatere skilt på banen,
  • støype platt ved garasje,
  • rydding i fjære ved green 2.
  • Vi har også behov for to personer som kan tenke seg å være med å klippe greener og farway.

Ut fra tilbakemeldingene fra dere planlegger vi å utarbeide en dugnadsliste med navn, oppdrag og event. tidspunkt. Denne vil dere finne på vår hjemmeside. Den samme lista blir også sendt ut på mail. Steinplukking og solling av sand er det det haster mest med.

Stor dugnadsinnsats innleder 2020 sesongen.

I 2019 var et stort antall golfere beskjeftiget med å klargjøre bane og maskinpark til sesongstart og å realisere drømmen om en 9-hullsbane. 9-hullsbanen er nå på plass, men 2020 vil måtte bære preg av etterarbeide. Steinplukking, planering og arbeide med å bringe bunkerne opp på et akseptabelt nivå.