En stor dag i Klubbens historie! Vi kan nå realisere ombygging av banen fra 6- til 9-hull!

I dag fikk vi positivt svar fra Sparebankstiftelsen Tingvoll på vår søknad om tilskudd/gave på kr. 326.000, Gaven fra stiftelsen vil utløse tippemidler, og sammen med en solid dugnadsinnsats og etterhvert mva-refusjon er finansieringen av utbyggingsprosjektet på plass! Prosjektet har en ramme på ca. kr. 1 million, og vi har håp om å komme igang med utbyggingen allerede til sommeren, forutsatt at kommunen gir oppstarttillatelse.

Mer utfyllende informasjon om prosjektet fremgår av vedlegget til søknaden som gjengis som en pdf-fil under:

Vi heier på:              sparebankstiftlogo2

fondssøknad2017

Banen stengt under avvikling av Shaky-turneringen

Nordmøre Parkinsonforening arrangerer turnering på Øydegard Golfbane lørdag 29. april for medlemmer og støtte-medlemmer. Turneringen starter kl 1000 med et oppfriskingskurs for alle påmeldte – deretter avvikles det en «»best ball-turnering avbrutt av lunsj. Banen forventea å være åpen for ordinært spill senest kl 1600.

Årsmøte torsdag 9/2-2017

 

Møtet arrangeres på Fjordkroa kl. 1930

Saksliste

  1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
  3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen
  4. Behandle klubbens årsmelding.
  5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.
  6. Behandle innkomne forslag og saker.
  7. Fastsette medlemskontingent.
  8. Vedta idrettslagets budsjett.
  9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
  10. Foreta valg.

 

Velkommen!

Så var det slutt!

Vinteren nærmer seg, og banen må klargjølres for neste sesong. Greenene er luftet og skal hvile over vinteren før de re-såes og dresses til våren. Dette betyr at banen nå er stengt for spill.

Alf Erik Øydegard ble jaktmester!

I strålende sol ble årets siste turnering: Høstjakta, avviklet. Det usedvanligt vakre været inspirerte spillerne til å yte sitt beste, og fra resultatlisten trekker vi frem følgende:

Longest drive dame: Laila Vikhagen, Molde Golfklubb

Longest drive herre: Alf Erik Øydegard, Tingvoll Golfklubb

Closest to pin: Leif Kvarsvik, Kristiansund og Omegn Golfklubb.

Slagturneringen over 18 hull ble, ikke uventet, vunnet av Alf Erik Øydegard.

1.plass: Alf Erik Øydegard, Tingvoll Golfklubb

2.plass: Bjørn Øydegard, Tingvoll Golfklubb

3.plass: Bjørn Vikhagen, Tingvoll Golfklubb

Klubbmestre!

Så har årets kluibbmestre blitt kåret! Slagturneringen over 18 hull ble avviklet i strålende sommervær, og ga følgende vinnere:

Dameklassen: Ingun Strand

Herreklassen: Alf Erik Øydegard

Vi gratulerer!